OneCNCXR8 utgåva 62.56

Vi släppte idag OneCNCXR8 version 62.56

De viktigaste förändringarna i denna utgåva är:

Fickinmatningspunkt
Välj anpassad startpunkt för fickan, detta är endast tillgängligt inom ett val av fickgräns.
Förval av flera fickor genom automatiskt val, den anpassade valfunktionen är grå.
Det fanns en anpassning av denna logik för att bättre hantera öar utan gränsen.

Flygplan Dialog
Uppsägning under användning av plandialog orsakades om varje funktion inte slutfördes så vi gjorde justeringar i denna dialog för att automatiskt slutföras.

Toolpath mall
Antalet mallar för kontrolllogik justerades

Översättning
Koreanska språköversättningsuppdateringar lades till i den här utgåvan

Pocket Cutter Comp
Ledningen i skärutrustningslogik ändrades för att bättre hantera öns slutpass med öar.

Den här OneCNCXR8 62.56 är nu tillgänglig på OneCNC-uppdateringsservern.

Läs mer ...